Na svobodu připraven!

Na svobodu připraven!

Ve spolupráci se SVI AJAK z.s. se naše firma podílela na projektu Na svobodu připraven!, který je zaměřen na problematiku začleňování znevýhodněných osob ve výkonu trestu na trhu práce. Tento projekt byl podpořen v rámci OPPA – Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je především připravit znevýhodněnou cílovou skupinu pro život „za branami“, tudíž jsou uskutečňována rozsáhlá školení nejen v oblasti IT – práce s počítačem, internetem, vytvoření životopisu, komunikace s úřady, vytvoření e-mailové schránky a základní sebeprezentace.

Společnost Advice Corporation s.r.o. pro tento projekt dodala potřebné vybavení včetně specializovaného software. Specifické bezpečnostní podmínky v nápravných zařízeních, kdy osoby ve výkonu trestu mají omezený kontakt s okolním světem, vedly k vytvoření unikátního řešení pro simulaci prostředí sítě Internet.

Odsouzení si díky tomu mohou vyzkoušet nejen práci s kancelářskými aplikacemi, ale také vyhledávání na internetu, odesílání emailů a procházení webových stránek včetně např. vyhledání práce a bydlení. Dále musely být z počítačů vyjmuty wi-fi moduly, DVD mechaniky, odpojeny USB porty a vypnuty webové kamery.

http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/o-nas-1583/spoluprace-s-nevladnimi-organizacemi-283/na-svobodu-pripraven