Software na míru

Díky rozmanitosti dovedností v našem týmu jsme schopni zajistit široké portfolio služeb, které dotváří komplexní řešení pro klienty. Nejbrilantnější aplikace vznikají dle předem pevně stanovené struktury. Ta Vám zaručí jejich kvalitu a úspěch.

Výhody

  • Rozumíme Vašim požadavkům.
  • Vyvíjíme software tak, aby byl efektivní a zároveň jednoduchý, jelikož „V jednoduchosti je krása.“
  • IT konzultace a poradenství.
  • Vizualizace a grafické zpracování.

Jak probíhá vývoj aplikace

Vstupní konzultace

Vstupní konzultace

Naše firma nabízí konzultace ohledně Vašich požadavků zcela zdarma. Je pro nás důležité, aby aplikace uspokojovala potřeby klienta a dobře zapadala do jejich obchodního a marketingového modelu.

Podklady pro tvorbu zadání

Analýza problematiky a tvorba zadání

Analýza problematiky a tvorba zadání

Efektivitu a rychlost vývoje aplikace zajišťuje detailní zadání s katalogem funkcionality a diagramy užití. Analýza případů užití umožní odhalit úskalí dané problematiky a přizpůsobit aplikaci na míru konkrétním cílovým skupinám a způsobům využití.

 Dokument zadání   Diagram užití   Katalog funkcionality

Grafický návrh a obsahová mapa

Grafický návrh a obsahová mapa

Obsahová mapa je soubor tzv. drátěných modelů rozhranní, ze kterých lze jednoduše vyčíst, co je obsahem určitých stavů aplikace. To pak slouží jako podklad pro tvorbu grafického návrhu. Dáváme si na něm záležet, protože víme, že aplikace musí nejen sklvěle fungovat, ale také pěkně vypadat.

 Grafický návrh   Obsahová mapa

Vývoj

Vývoj

Naši programátoři navrhnou technologie, které se nejlépe hodí na daný projekt, a vrhnou se do práce. Vývoj aplikace probíhá většinou v logických celkcích oddělených milníky, abyste mohli sledovat, jak postupujeme.

Mezi technologie a platformy, které využíváme patří mimo jiné:
 CSS3   HTML5   Git   Wordpress   Android   IOS  Java SE  Java EE  PHP  asp.net  Javascript  Spring  hibernate  jQuery  thymeleaf  angular  prototype  script.aculous

Testování

Testování

Než je aplikace hotová a připravena k předání, prochází řadou testovacích kol, při kterých je testován výkon aplikace, její použitelnost a funkčnost. Případné chyby jsou odstraněny a k zákazníkovi tak putuje již kompletní a stoprocentně funkční aplikace.

 Buglisty   Požadavky na úpravu

Předání aplikace

Předání aplikace

Předání aplikace se rozumí stav, kdy je klient s verzí naprosto spokojen a dle jeho požadavků jsou ukončeny všechny smluvní závazky. To znamená popřípadě nasazení aplikace na Google play/Apple AppStore nebo instalace aplikace do zařízení. Na své produkty garantujeme vždy záruku, která se odvíjí od aplikace, nejčastěji však trvá 6 měsíců.

 Instalační balík   Nasazená webová stránka

Kariéra